Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door het Ascot Jazz Trio.

Het Ascot Jazz Trio zet zich in voor actuele en juiste informatieverstrekking op de website, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid.

Het Ascot Jazz Trio aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze website, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Van deze website mag niets worden gekopieerd en/of veranderd zonder toestemming van het Ascot Jazz Trio.